Trygga Hem & Sector Alarm
Trygga Hem och Sector Alarm drivs fr.o.m. 4 november 2013 som ett företag under ett varumärke. Sammanslagningen är en följd av att Sector Alarm AB förvärvat Trygga Hem Skandinavien AB. www.sectoralarm.se